KOMPETANSE

Bedre barnehagehverdag - enkelt og rimelig!

FINN UT MER!

Vi jobber med utvikling av et komplett digitalt verktøy som effektiviserer og fornyer hverdagen i gårds- og naturbarnehager og løfter kompetansen hos hele personalet på en enkel måte til lav kostnad. Det finnes ikke et slikt tilbud på det norske og internasjonale markedet i dag.